ภาพกิจกรรม
ELAN R AC/DC MINI
ELAN R Mini

รองรับไฟได้ทั้ง AC/DC มีหม้อแปลงในตัวเครื่อง
สามารถเสียบกับไฟบ้าน AC 110-220V ได้ทันที 
และมีช่องสำรองไฟออกเพื่อใช้พ่วงต่อกับอุปกรณ์
อื่นบนโต๊ะได้อีกด้วย รวมทั้งมีช่องต่อ USB 1 ช่อง

ระบบชาร์จ สามารถชาร์จแบตได้สูงสุด 7 A สำหรับการใช้ไฟ AC 110-220V
และ
สามารถชาร์จแบตได้สูงสุด 12 A สำหรับการใช้ไฟ DC11-16V
ดิสชาร์จได้สูงสุด 7A
ราคา 3,900 บาท

Direct Link: http://www.elangears.com/?page_id=78...preview_id=789
โทร: 084-011-1211
HUGE R/C Circuit

Sponsors