ภาพกิจกรรม
ELAN R X2
ELAN R X2

รองรับไฟได้ทั้ง AC/DC หม้อแปลงในตัวเครื่องมีกำลังจ่ายไฟ 600 Watts 45A
สามารถเสียบกับไฟบ้าน AC 110-220V ได้ทันที และมีช่องสำรองไฟออกเพื่อใช้พ่วงต่อกับอุปกรณ์
อื่นบนโต๊ะได้อีกด้วย รวมทั้งมีช่องต่อ USB 1 ช่อง

ระบบชาร์จ สามารถชาร์จแบตได้พร้อมกัน 2 แพค
ช่องชาร์จด้านซ้าย ชาร์จได้สูงสุด 10A
ช่องชาร์จด้านขวา ชาร์จได้สูงสุด 15A
ทั้งสองช่องดิสชาร์จได้สูงสุด 7A
specification:

ราคา 10,500 บาท

Direct Link: http://www.elangears.com/?page_id=78...preview_id=789
โทร: 084-011-1211
HUGE R/C Circuit

Sponsors